Sparing 1

13.04.2002

Dostępne zasoby:

Zadania pochodzą z ACM Northeastern European Regional Programming Contest, 1996, za wyjątkiem C, które zostało zapożyczone z Konkursu Informatycznego organizowanego przez UMK Toruń.

Specjalne podziękowania dla: