Sparing 1

26.04.2003

Dostępne zasoby:

Zadania pochodzą z ACM South Central Regional Programming Contest 1997 i 1998.

Specjalne podziękowania dla: