IX Wiosenny Turniej w Programowaniu ZespołowymSpecjalne podziękowania dla:

Sponsorów (Microsoft Polska, Polsoft, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Koło Naukowe Studentów Informatyki BooBoo),
Przemysława Wesołka za organizację technicznej strony Turnieju,
Wojciecha Jaśkowskiego i Bartka Wielocha za przygotowanie większości zadań, stworzenie rozwiązań wzorcowych, przygotowanie testów oraz czuwanie nad sprawnym przebiegiem zawodów,
Władysława Bodzka pomoc administracyjną i techniczną (system sprawdzający),
Michała Tanasia za rozwiązanie zadania "Korespondencja",
Piotra Zielińskiego za treść i rozwiązanie zadania "Kontrola biletów",
Grzegorza Sobańskiego za treści i rozwiązania zadań "Go" oraz "Podbój rynku",
Bartosza Nowierskiego za konsultacje treści zadań i rozwiązań,
Rafała Jeziornego (UAM) za stworzenie systemu sprawdzającego zadania online,
Koła Naukowego BooBoo za zorganizowanie wyżywienia (w szczególności dla Wojciecha Mruczkiewicza, Piotra Gawrona oraz Bartosza Rappa),
Łukasza Mojzykiewicza za pomoc techniczną.